Regulamin obiektu Beskid Rose & SPA

Zapoznaj się z obowiązującymi zasadami

REGULAMIN

I. REZERWACJA POKOI / OBIEKTU / DOMKU

 1. Wstępnej rezerwacji pokoi/obiektu/domku można dokonać w formie elektronicznej, na adres recepcja@beskidrose.com lub telefonicznie pod nr 888 104 807 / 888 104 809.
 1. Po wstępnej rezerwacji, na adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji wysłana zostanie informacja dotycząca numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty zadatku w celu potwierdzenia rezerwacji. Dokonanie wstępnej rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do zapoznania z nim, przestrzegania go przez wszystkich gości korzystających z obiektu/domku. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiedzialna jest za przestrzeganie Regulaminu przez pozostałe osoby przebywające w obiekcie/domku podczas zarezerwowanego przez nią pobytu.
 1. W celu potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% całej kwoty. Zadatek wpłacany jest na konto bankowe we wskazanej wiadomości e-mail. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpływu zadatku na konto bankowe (wcześniej wspomniane).
 1. Brak wpłaty zadatku powoduje automatyczną anulację rezerwacji. Prosimy o przemyślaną rezerwację. W przypadku rezygnacji (maksymalnie do miesiąca przed planowanym przyjazdem przez klienta) z zarezerwowanego terminu, wpłacony zadatek podlega zwrotowi.
 2. Możliwy jest przyjazd ze zwierzęciem, jednak przed dokonaniem rezerwacji należy skontaktować się z recepcją w celu uzyskania szczegółów dotyczących możliwości pobytu zwierząt. Za pobyt zwierząt pobieramy dodatkową opłatę.
 3. W przypadku rezerwacji całego obiektu, przy zameldowaniu zostanie pobrany depozyt (w gotówce) od osoby rezerwującej – jego wysokość wynosi 1000 zł. Po sprawdzeniu stanu obiektu, braku jakichkolwiek szkód itp. depozyt zostanie niezwłocznie zwrócony w takiej samej formie w dniu wymeldowania.

II. POBYT

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 1. Opłata za cały pobyt (po odliczeniu wpłaconej zaliczki) dokonywana jest w dniu przyjazdu (lub w terminie ustalonym z recepcją).
 1. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę istniejących możliwości. Należy jednak zgłosić wcześniej ten fakt na recepcji.
 2. Jeżeli osoba meldująca pojawi się w obiekcie/domku pod widocznym wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających – właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dotyczącej pobytu w obiekcie/domku, a koszty poniesione za rezerwację nie podlegają zwrotowi.
 1. W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do zarezerwowanego z przyczyn niezależnych od właściciela, opłata za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi. Dotyczy to również zmniejszenia liczby osób, w stosunku do wskazanych w rezerwacji, w trakcie pobytu.
 1. Zabronione jest korzystanie z obiektu/domku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także mogący przyczynić się do powstania jakichkolwiek szkód materialnych.
 1. Zabronione jest używanie znajdujących się w obiekcie/domku instalacji i urządzeń w sposób nie odpowiadający ich przeznaczeniu lub mogący prowadzić do ich zniszczenia lub uszkodzenia, jak również zniszczenia obiektu. Zabronione jest wynoszenie mebli oraz innych elementów wyposażenia obiektu/domku na zewnątrz (w tym pościeli, narzut). Sprzęt, jak również urządzenia elektryczne należy wyłączać natychmiast po użyciu. Zabrania się przenoszenia wyposażenia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami obiektu/domku. Jeżeli z jakichkolwiek powodów przedmioty te są przez gości wynoszone, przed wyjazdem należy wszystkie przedmioty odnieść na swoje miejsce.
 1. Osoby przebywające w obiekcie/domku zobowiązane są do segregacji odpadów.
 1. Goście w pełni odpowiadają za powierzone im klucze do pokoi/domku. W przypadku chęci opuszczenia ich podczas pobytu, istnieje możliwość oddania i odebrania kluczy w recepcji (w godzinach pracy personelu).
 2. Zabronione jest chodzenie po obiekcie/domku w butach narciarskich, łyżwach czy rolkach itp. oraz pisanie i rzeźbienie po ścianach.
 1. Zabrania się przebywania i zamieszkania w obiekcie/domku przez większą ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W przypadku zamieszkania większej liczby osób niż zgłoszona i opłacona, osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona dodatkową opłatą za pobyt w wysokości 150 PLN za przebywanie każdej dodatkowej osoby w ciągu jednej doby.
 1. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe w obiekcie/domku, w czasie zarezerwowanego pobytu z przyczyn leżących po stronie osób w nim przebywających i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jej koszt. Odpowiedzialność za osoby, które nie ukończyły 18 roku życia ponoszą ich prawni opiekunowie.
 1. Osoby przebywające w obiekcie/domku są całkowicie odpowiedzialne za pozostawione i będące ich własnością przedmioty, dokumenty lub towary. Właściciel oraz obsługa obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za wyżej wymienione przedmioty (w tym ich utratę).
 1. Wewnątrz obiektu/domku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia (poza przeznaczonym do tego kominkom). Osoby przebywające w obiekcie/domku mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. Należy zawsze używać kominka zgodnie z przeznaczeniem. Wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie kominka bez nadzoru.
 1. Należy zawsze używać Strefy SPA (tj. sauny, wanny z hydromasażem, jacuzzi, prysznica, toalety, Strefy Relaksu) zgodnie z ich przeznaczeniem, w godzinach pracy recepcji.
 1. Palenie tytoniu dopuszczalne jest tylko na zewnątrz (przy należytym użytku koszopopielnic).
 1. W przypadku rezerwacji całego obiektu, Goście zobowiązani są do utrzymania porządku oraz do doprowadzenia obiektu do stanu w jakim został przekazany Gościom w pierwszym dniu rezerwacji.
 2. W pełni wyposażona kuchnia jest dostępna dla Gości tylko w przypadku rezerwacji całego obiektu na wyłączność. W przypadku rezerwacji pokoju/pokoi istniej możliwość korzystania z akcesoriów kuchennych oraz piekarnika / mikrofalówki (bez opcji gotowania na obiekcie – przeznaczone są do tego pokoje z prywatnymi aneksami kuchennymi).
 3. Parking przy obiekcie/domku jest bezpłatny. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość hotelowy przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie hotelu jest parkingiem niestrzeżonym.
 4. Na życzenie gości może zostać udostępniony grill lub palenisko (możliwość rozpalenia we wskazanych przez personel miejscach). Należy pozostawić je w czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie – zabrania się palenia w grillu drewnem kominkowym.
 5. Zabronione jest organizowanie imprez typu wieczory panieńskie, kawalerskie itp. W przypadku zorganizowania takiej imprezy, osoba rezerwująca zobowiązana jest do niezwłocznego zapłacenia kary w wysokości 2000 zł.
 6. REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW (plac zabaw obejmuje domek ze zjeżdżalnią, huśtawki oraz trampolinę)
 • Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi
 • Elementy placu zabaw są przeznaczone dla dzieci w wieku 3-10 lat
 • Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
 • Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
 • Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób stanie nietrzeźwym.
 • Za szkody materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z placu zabaw odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.
 • Wszystkie uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać do obsługi obiektu.

III. CISZA NOCNA

 1. W obiektach oraz na całym terenie przylegającym do niego obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.
 1. Jeśli wskutek naruszenia przez osoby przebywające w obiekcie/domku obowiązującej ciszy nocnej właściciel zostanie wezwany na miejsce przez sąsiadów, Policję bądź inne służby porządkowe, właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, a osoby przebywające w obiekcie/domku zobowiązane są do opuszczenia zajmowanego obiektu w ciągu 2 godzin.
 1. W przypadku, gdy jakakolwiek z osób przebywających w obiekcie/domku w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobro pozostałych osób przebywających w obiekcie/domku lub korzysta z nich w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub narażający je na zniszczenie, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dotyczącej pobytu w obiekcie/domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za opłacony, ale niewykorzystany okres pobytu. Osoby te zobowiązane są wówczas do opuszczenia zajmowanego obiektu/domku w terminie 2 godzin.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z recepcją.

Życzymy miłego pobytu w Beskid Rose & SPA